Vuosikokous 07.05.2021 klo 17:00

ESITYSLISTA
1.Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle
-puheenjohtaja
-sihteeri
-kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
-tarvittava määrä ääntenlaskijoita
3.Todetaan kokouksen laillisuus päätösvaltaisuus
4.Vahvistetaan kokouksen työjärjestys
5.Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja vahvistetaan tilinpäätös
6. Esitetään toiminnantarkastajien kertomus ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
7. Vahvistetaan 2021 vuoden toimintasuunnitelma ja hyväksytään talousarvio
8. Vahvistetaan seuraavan vuoden jäsenmaksut
9. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, neljä johtokunnan muuta jäsentä sekä kaksi varajäsentä
10. Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

Tervetuloa!